Bonus og resultatløn

Års opgørelse Find

Resultatløn Bonus - et godt supplement Bonus er et godt supplement til din løn Der er ingen regler for, hvor stor en andel af din løn, som kan være en bonusbetinget. Men bonusser giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn, da den afhænger af dine resultater. Derfor bør det være din konkrete økonomiske situation, som afgør, hvor stor en del af lønnen du gerne vil have udbetalt i form af bonusser. Den kender du selv bedst. På de fleste arbejdspladser er bonusordninger fastlagt, og derfor er de ikke til forhandling.

Det skal du vide om din bonusordning

Aftal det på forhånd Du har man ret til en forholdsmæssig andel af din bonus, når du stopper pr. dit job. Det gælder, uanset omkring du selv siger op eller bliver opsagt. Det kræver dog, at bonussen er en fast aftale og har været en regelmæssig del af din løn. Din bonus bliver regnet frem på samme måde, som hvis man fortsat var ansat i virksomheden. Det er funktionærlovens § 17asom er aktuel for området. Du har ret indtil at få udbetalt din bonus på de datoer og på de forhold, der er aftalt tidligere. Det ændrer sig altså ikke, fordi du stop i jobbet.

Årsopgørelse

Udarbejd en skriftlig aftale og definér kriterier nøje Det er meget vigtigt, at aftalen om den resultatafhængige løn er skriftlig, og at det defineres omhyggelig i aftalen, hvordan din provision barriere beregnes. Jo mere velreguleret en provisions- eller bonusaftale er, des mindre chance er for at der opstår tvistighed om dit bonuskrav. Det er udslagsgivende betydning, at din bonus eller procenter beregnes på baggrund af nogle objektive og målbare kriterier, så det ikke er op til virksomhedens ensidige ejendomsvurdering at beslutte, om du har fordring på bonus eller provision. Vær agtpågivende på, at både provision og afkast af natur er fleksible lønformer, der kan påvirkes af virksomhedens mulighed foran nogen løbende tilpasning.

Regler for løn med bonus

Rejsefører til løn med provision og afkast Især sælgere får typisk løn inklusive provision eller bonus — det benævnes også resultatløn eller præstationsløn. Det betyder, at lønnens størrelse afhænger af, hvilken den enkelte medarbejder præsterer. For sælgeren vil det således handle om, da meget han eller hun får solgt. Typisk vil det kun være aldeles del af lønnen, der er resultat- eller præstationsløn, mens en anden segment af lønnen er fast hver april. En almindelig medarbejder kan også eje en aftale om løn med afkast, hvor medarbejderen skal nå nogle bestemte mål for at få udbetalt aldeles ekstra sum penge.

Forskudsopgørelse

Yes Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger ApS' moderselskab er en global massemediekoncern med flere tusinder medarbejdere på globalt plan. Koncernen har besluttet at virkeliggøre et nyt globalt langsigtet bonusprogram LTIC for samtlige selskaber i koncernen. Ved at gå fra aktiebaserede ordninger hvordan optioner mv. Begrundelsen er, at lønning i højere grad vil afspejle medarbejderens faktiske langsigtede performance i stedet foran aktiekursen for hele koncernen.