Bonus og resultatløn

Års opgørelse - 928089

Tjener du under Tjener du over Skattestyrelsen har åbnet for adgangen til forskudsopgørelsen forog i lighed med tidligere år prøver styrelsen i disse dage ihærdigt at overbevise os alle om, at vi bør tjekke den, sådan at årsopgørelsen til sin tid ikke kommer til at udvise en restskat. Den relativt beskedne interesse for forskudsopgørelsen skyldes flere ting. For det første at de fleste af os rent faktisk ikke har de store ændringer fra år til år i vores indkomst og fradrag. Derfor er der ikke grund til at gøre noget. For det andet fordi en stor gruppe faktisk lever fint med, at forskudsopgørelsen ikke er helt præcis. En del bekymrer sig således ikke spor over udsigten til en restskat, hvis bare de kender den omtrentlige størrelse af denne.

I skal være omfattet for at kunne få praktikbonus

Log på med NemID. Ligningsvejledningen; Almindelig Delafsnit A. Ligningsvejledningen; Almindelig Del , afsnit  A. Selskabet tegnede i en gruppelivsforsikring ved et forsikringsselskab, der omfattede samtlige funktionærer hos Selskabet. Var reguleringspræmien i deltagernes favør, blev dette betragtet som aldeles bonus. I henhold til den oprindelige forsikringsaftales § 5, skulle bonus hvordan tilhørte de forsikrede udbetales til Selskabet og anvendes til nedbringelse af forsikringspræmien. Den oprindelige forsikringsaftale fremlægges som addenda 1.

Print eller del

Praktikbonus bliver automatisk beregnet, og I barriere derfor ikke indsende ekstra oplysninger eller lede om udbetaling. Den samlede praktikbonus vil stå på jeres årsopgørelse og indgår automatisk i den efterfølgende opkrævning siden Samlet Betaling. Byggefirmaet Byg Til Nyt har et mål for elevpoint på 5, Det betyder, at de barriere ansætte flere elever. De ansætter alligevel en snedker og en elektriker.

Bonus - et godt supplement

Kald til os mandag til fredag kl. Få et godt overblik, hvad man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil gøre bonusordninger eller resultatløn til en del af din samlede løn. Bonus er et godt tillæg til din løn Der er ingen regler for, hvor stor en del af din løn, som kan eksistere en bonusbetinget. Men bonusser giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn, da den afhænger af dine resultater. Derfor hjulbør det være din konkrete økonomiske aftægt, som afgør, hvor stor en segment af lønnen du gerne vil eje udbetalt i form af bonusser.