Euchromia

Euchromia

Euchromia polymena laying eggs.

Scientific classification

Kingdom:
Animalia

Phylum:
Arthropoda

Class:
Insecta

Order:
Lepidoptera

Family:
Arctiidae

Genus:
Euchromia
Hübner, [1819]

Synonyms

Phalanna Walker, 1854
Hira Walker, 1854

Euchromia moth in Australia, species not yet identified

Euchromia is a genus of moths in the Arctiidae family.
Species[edit]

Euchromia aemulina Butler, 1877
Euchromia amboinica Hampson, 1898
Euchromia amoena (Möschler, 1872)
Euchromia auranticincta Hampson, 1898
Euchromia bourica (Boisduval, 1832)
Euchromia cincta (Montrouzier, 1864)
Euchromia creusa (Linnaeus, 1758)
Euchromia cyanitis Meyrick, 1889
Euchromia dubia (Röber, 1887)
Euchromia folletii (Guérin-Méneville, 1832)
Euchromia gemmata Butler, 1887
Euchromia guineensis (Fabricius, 1775)
Euchromia hampsoni Seitz, 1926
Euchromia horsfieldi (Moore, 1859)
Euchromia irius (Boisduval, 1832)
Euchromia isis (Boisduval, 1832)
Euchromia jacksoni Bethune-Baker, 1911
Euchromia lethe (Fabricius, 1775)
Euchromia lurlina Butler, 1888
Euchromia madagascariensis (Boisduval, 1833)
Euchromia magna (Swinhoe, 1891)
Euchromia mathewi Butler, 1888
Euchromia oenone Butler, 1876
Euchromia paula (Röber, 1887)
Euchromia polymena (Linnaeus, 1758)
Euchromia rubricollis (Walker, [1865])
Euchromia schoutedeni Debauche, 1936
Euchromia walkeri Hampson, 1898

References[edit]

Natural History Museum Lepidoptera generic names catalog
Euchromia at funet

This Euchromiina-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

v
t
e